Share |

ฮือฮาปาฏิหาริย์พระอาจารย์มหาอาวรณ์

วันนี้ (29 มิ.ย. ) ที่วัดทรงเมตตาวนาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้นิมนต์พระอาจารย์พระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ จากวัดปันเสา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เดินทางมาประพรมน้ำมนต์ ให้แก่พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศกว่า 1,000 คน มีความเชื่อ และศรัทธากันว่า พระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ สามารถอธิฐานจิต ให้น้ำมนต์ที่ปะพรมลงมานั้นกลายเป็นพระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทุกคน จึงทำให้ประชาชนมาเฝ้ารอกันเป็นจำนวนมาก

พระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ กล่าวว่า ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มีการประพรมน้ำมนต์ และมีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จออกมาได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับคนกลุ่มที่มาให้พรมน้ำมนต์ด้วยว่า มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไม่ศรัทธาหรือทำผิดศีลธรรมอะไรมาหรือไม่ และขึ้นอยู่กับบุญที่แต่ละบุคคลสั่งสมกันมา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เรียกว่าปรากฏการณ์ แลปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา และหากทำไปด้วยใจกุศล ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ไม่มีเจตนาแอบแฝง จึงเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ผิดหลักพระธรรมวินัย
                
พระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ กล่าวต่อว่า การที่ท่านสามารถอัญเชิญพระธาตุเสด็จออกมาได้นั้น เป็นเพียงเปลือกนอกที่ดึงดูดใจให้สาธุชนมายังวัด แต่เมื่อสาธุชนได้มาแล้ว จะได้ธรรมะข้อปฏิบัติคำสอนกลับไปมากกว่า เพราะทุกคนรู้จักในฐานะพระนักเทศน์ ไม่ใช่ในนามของพระที่สามารถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเสด็จได้ ดังนั้นแล้ว ภารกิจหลักคือ การธำรงพระพุทธศาสนา และสอนให้พุทธศาสนิกชนมีปัญญา.

สถานที่ในข่าว

Sattahip, Chon Buri, Thailand

แสดงความคิดเห็น

แบ่งปัน

จำนวนคนดู   10  ครั้ง

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์