Share |

คัด 4 สุดยอดป่าชุมชนของประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานพระเทพฯ

รองอธิบดีกรมป่าไม้ เผยโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนปี 55 พิจารณาตัดสินป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศและป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2555 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และปีนี้เป็นปีที่ 5 ว่า กิจกรรมประกวดป่าชุมชนในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนปีนี้ มีป่าชุมชนทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 1,000 แห่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัดสินป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศและป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการจากทั้งกรมป่าไม้และบริษัทฯ จะต้องพิจารณาป่าชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายนี้ ในมิติสังคม เศรษฐกิจความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายประยุทธ กล่าวว่า ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จำนวน 2 แสนบาท ป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค จำนวน 4 แห่ง จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน แห่งละ 1 แสนบาท และป่าชุมชนดีเด่น ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 1 แสนบาท ซึ่งจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 20 ก.ย.นี้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า สำหรับป่าชุมชนที่ได้รับคัดเลือกชิงรางวัลระดับประเทศมี 4 แห่ง ได้แก่ 1. ป่าชุมชนบ้านมีสุข อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 2. ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 3. ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 4. ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนป่าชุมชนที่เข้ารอบพิจารณาตัดสินรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนาสู่ ความยั่งยืน มี 4 แห่ง ดังนี้ 1. ป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน 2. ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 3. ป่าชุมชนบ้านภูหมากเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ 4. ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์