Share |

การเคหะฯเปิดขายบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรหนองคาย2

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ เปิดขายบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร หนองคาย 2 (แยกการเคหะ-แห่งชาติ) ในราคา 490,000 บาท ซึ่งก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 21 ตารางวา

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์