Share |

พระเอกติ๊ก นำเนวิกเกเตอร์รับลูกโลกสีเขียว

“ติ๊ก”เจษฎาภรณ์ รับรางวัลลูกโลกสีเขียว สาขาสื่อในงานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12

วันนี้ (23พ.ย.)ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดงานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553  ขึ้น โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน ในฐานะประธานสถาบันลูกโลกสีเขียว มอบรางวัลให้กับตัวแทนผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 43 รางวัล  อาทิ รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน 8 รางวัล ประกอบด้วย  ชุมชนบ้าน ม่วงชุม จ.เชียงราย  ชุมชนบ้านบางประ จ.สุ ราษฎร์ธานี เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำพระปรง จ.ปราจีนบุรี  กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก  จ.ตราด ชุมชนบ้านดง จ.พิษณุโลก ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จ.ลพบุรี เครื่อข่ายป่าชุมชนต้นน้ำพอง จ.เพชรบูรณ์  และกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์

ส่วนรางวัลประเภทบุคคล  5 รางวัลได้แก่  นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ  จ.เชียงราย  พระพุทธิญาณมุนี จ.เชียงราย พระครูเกษมธรรมรังษี (ถาวร เขมรสิโย) จ.สุราษฎร์ธานี นายวิฑูร หนูเสน จ.พัทลุง พระครูสิทธิธรรมภิรักษ์ (พระสงกรานต์  สุทธธัมโม) จ.เลย และรางวัลชมเชย นายวีระพันธ์  จันทรนิภา จ.ชลบุรี นอกจากนี้ยังมีรางวัลประ เภทสื่อมวลชน 2 รางวัล ซึ่งสารคดีในส่วน “จุดประกาย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   และรายการสารคดีโทรทัศน์ “เนวิกเกเตอร์” ผลิตโดย บริษัท มีเดีย โรด จำกัด  ของ “ติ๊ก”  เจษฎาภรณ์ ผลดี  นักแสดงชื่อดังได้รับรางวัล

ทั้งนี้นายอานันท์  กล่าวตอนหนึ่งว่า  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้คือการจัดการปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ ภูเก็ต เกาะสมุย เกาะล้าน แม้แต่พื้นที่กทม.ถือเป็นพื้นที่เลอะเทอะมากที่สุดเป็นเพราะรัฐบาลไม่ให้ความสนใจและทำงานไม่เต็มที่กับการจัดการขยะ แม้จะมีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีการจัดการขยะให้เลือกมากกมาย 

ต่อมาเวลา 14.30 น.  มีการเสวนาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสิทธิชุมชนในสถานการณ์เรือนกระจก โดยมีนายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ กรรมการมูลนิธิลูกโลกสีเขียว นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) นายกิติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ อนุกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพ ร่วมเสวนา

นายกิติศักดิ์ กล่าวว่า ในประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 66 เป็นกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน เช่น ชาวประมงเคยจอดเรือ ในอ่าวแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไปออกประกาศเป็นเขตท่องเที่ยว และให้ชาวประมงเอาเรือไปไปจอดที่อื่น แต่เมื่อชาวประมงเอาเรือไปจอดแล้ว ปรากฏว่าเรือไม่สามารถหลบลมได้ จึงมีการฟ้องกันในศาลปกครอง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ตัวอย่างนี้ถือเป็นการปกป้องสิทธิที่เคยมีมาแต่ดั้งเดิมในชุมชนของชาวประมง นอกจากนี้ยังมีคดีมาบตาพุดที่เป็นตัวอย่าง เรื่องสิทธิในการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนที่ต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นสิทธิชุมชนอย่างหนึ่ง  วัตถุประสงค์ของการคุ้มครองสิทธิชุมชน อีกด้านคือ มุ่งคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาในชุมชนนั้นด้วย ตราบใดที่ชุมชนใช้น้ำ ใช้ดิน ใช้ป่าอยู่โดยไม่ทำให้อะไรเสียหาย ประชาชนก็มีสิทธิใช้อยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อมีกฎหมายประกาศออกมาทั้งผู้แทนชุมชนและหน่วยราชการที่ดูแลก็ต้องมาคุยกันอาจจะเป็นรูปแบบของคระกรรมการเพื่อทำงานร่วมกันให้ทรัพยากรนั้นคุ้มค่าที่สุด

นพ.นิรันดร์ กล่าวว่า เวลานี้ กสม.รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิชุมชนประมาณ 500 กรณีทั่วประเทศ และยังมาเรื่อยๆวันละ 1-2 ราย ตนยืนยันว่า สิทธิชุมชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อยู่ที่วิธีคิด และความเข้าใจ ว่า คนที่มีอำนาจ และผู้ใช้กฎหมายว่าเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนดีพอหรือไม่ ทั้งนี้กฎหมายมีสองอย่างคือ กฎหมายที่อยู่ในชีวิตและวิญญาณกับกฎหมายที่เขียนขึ้นมา ถ้าวิธีคิดนี้ยังไม่เข้าใจกันก็จะมีความขัดแย้งกันทันที 90% ของเรื่องที่เข้ากสม.เป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากร เมื่อมีกฏหมายรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจว่าสิทธิคือผลประโยชน์และความถูกต้อง เป็นอำนาจโดยชอบธรรมที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่กฎหมายลูกในกฎหมายป่าไม้ ไม่ได้แก้ไขตาม จึงเป็นปัญหาเรื่องที่ดินและป่าไม้มากมาย และรัฐบาลก็ยังใช้กฎหมายเหล่านี้มาละเมิดประชาชนในหลายพื้นที่ การละเมิดที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นการใช้ละเมิดโดยอำนาจรัฐเกือบทั้งหมด

                   
 
 


  
 
 
 

 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์