Share |

คลอดโผระดับรองผบก.-สว.744ตำแหน่ง

คลอดแล้วโผตำรวจระดับรองผบก.-สว ทั่วประเทศ รวม 744 ตำแหน่ง หลังล่าช้ามา 2 วัน ลือแซดวิ่งเต้นกันจนวินาทีสุดท้าย ตำแหน่งโยกสลับข้ามหน่วยยังมีปัญหา

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ประวุฒิ ถาวรศิริ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทยอยแจกจ่ายคำสั่งแต่งตั้งระดับรองผบก.- สว ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งของบช.ตชด. 280 ตำแหน่ง บช.ภ.7 จำนวน 251 ตำแหน่ง สทส. 40 ตำแหน่ง สพฐ. 129 บช.ส. 40 ตำแหน่ง รวม 744 ตำแหน่ง ทั้งนี้เป็นตำแหน่งที่หมุนเวียนและเลื่อนขึ้นในหน่วยเท่านั้น ไม่รวมที่มีการโยกสลับข้ามหน่วยแต่อย่างใด ซึ่งคำสั่งทั้งหมดลงวันที่ 31 ม.ค.และให้มีผลวันที่ 10 ก.พ. การแจกจ่ายคำสั่งครั้งนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าล้าช้าทั้งที่คำสั่งต้องเสร็จตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่าตำแหน่งที่มีการโยกสลับข้ามหน่วยยังมีปัญหาไม่ลงตัวอีกหลายตำแหน่ง ยังมีการวิ่งเต้นกันจนวินาทีสุดท้าย
ซึ่งตำแหน่งที่สำคัญๆ ในส่วนของกองบัชาการตำรวจสันติบาล อาทิ เช่น พ.ต.ท.อรรถชาย อรรถตราสิงห์ รองผกก.2 บก.ส.3 นรต.43 ขึ้นเป็นผกก.6 บก.ส.3 เป็นชุดติดตามนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   พ.ต.ท.จรูญ ไพลดำ รองผกก.6 บก.ส.1 ขึ้นเป็นผกก.6 บก.ส.1 เป็นมือทำงานของพล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย ผบช.ส. ชำนาญด้านการข่าวก็วางตัวให้ขึ้นเป็นผกก.เพื่อดูแลงานด้านการข่าว ส่วนตำรวจภูธรภาค 7 อาทิ พ.ต.อ.กษณะ แจ่มสว่าง ขยับเป็น รองผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.คำรณ บุญเลิศ ขึ้นเป็นรองผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ นพแก้ว ขึ้นเป็น รองผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
ขณะที่กองบัญชาการตชด. อาทิ พ.ต.อ.ณัฐ สิงห์อุดม ขยับเป็นรองผบก.อก.บช.ตชด. พ.ต.อ.พงศศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ขึ้นเป็น รองผบก.ตชด.ภาค3 พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ขยับเป็นรองผบก.ตชด.ภาค4 

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เลขที่ 16/2554

อาทิเช่น  พ.ต.อ.กิตติโชติ แก่นสาร เป็น รอง ผบก.ส.1 พ.ต.อ.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร เป็น รอง ผบก.ส.1พ.ต.อ.อุดร ยอมเจริญ เป็น รอง ผบก.ส.2 พ.ต.อ.เกื้อบุญ สงฆ์เจริญ เป็น ผกก.4บก.ส.1 พ.ต.อ.ตรรกพร สุขโชคศิริชัยพร เป็น ผกก.1บก.ส.2 พ.ต.อ.ปราโมทย์ ไชยธิต เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน บก.ส.4 พ.ต.อ.มณฑล บัวจีบ เป็น ผกก.1บก.ส.1 พ.ต.ท.จรูญ ไพลดำ เป็น ผกก.6บก.ส1

คำสั่งกองบัญชาการ ตร.สันติบาล 2 ที่ 43/2554

            พ.ต.อ.นิตินัย ไชยพิเดช เป็น ผกก.3 บก.ส.2 พ.ต.ท.เกษม กลัดเนินกุ่ม เป็น สว.กก.2 บก.ส.2

คำสั่งกองบัญชาการ ตร.สันติบาล ที่ 56/2554

            พ.ต.อ.ณรงค์รัชช์ คำขำ เป็น ผกก.3 บก.ส.1 พ.ต.ท.ธนาธิษณ์ กวยรักษา เป็น รอง ผกก.6 บก.ส.1 พ.ต.ท.เกรียงไกร กาญจนวิทย์ เป็น รอง ผกก.4 บก.ส.1 พ.ต.ท.กิตติชัย สายเพ็ชร เป็น รอง ผกก.6 บก.ส.1

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 100/2554

            พ.ต.อ.กฤษณะ ทรัพย์เดช เป็น รอง ผบก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ทิวา บุญดำเนิน เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พีรชาติ รื่นเริง เป็นรอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พ.ต.อ.กษณะ แจ่มสว่าง เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.คำรณ บุญเลิศ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.ณรงค์ ทรัพย์เย็น เป็น รอง ผบก.อก.ภ.7 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ นพแก้ว เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ประยุทธ ชมมาลี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

            ร.ต.อ.ชนรดิช เทียนทอง เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 ร.ต.อ.ชนิตร วิโรจน์ศิริ เป็น สว.สส.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี ร.ต.อ.ชัยยศ เหล่ามัง เป็น สว.อก.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.โชค อยู่พวง เป็น สว.อก.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี ร.ต.อ.ณัฐดนัย อำภา เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ เมืองคลี่ เป็น สว.อก.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ต.อ.เทิดศักดิ์ หาญณรงค์ เป็น สว.อก.สภ.สำรอง จว.กาญจนบุรี ร.ต.อ.ธนกฤษณ์ คล้ายทอง เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี ร.ต.อ.ธานินทร์ สันชวฤทธิ์ เป็น สว.อก.สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร.ต.อ.ธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล เป็น สว.สส.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร ร.ต.อ.นิพนธ์ จ้อยศรีเกตุ เป็น สว.อก.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี

คำสั่งกองพิสูจน์หลักฐานที่ 15/2554

            พ.ต.ท.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ เป็น นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.10 พ.ต.ท.พงษ์นเรศวร์ ตันติวัฒนา เป็น นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ. 8 พ.ต.ท.สมนึก วรรณชิต เป็น นวท.(สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.9 พ.ต.ท.หญิง ศิริแข โตเลี้ยง เป็น นวท.(สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.9 พ.ต.ท.กระจ่าง รักษ์ณรงค์ เป็น นวท.(สบ 3) พฐ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ฉลอง เกิดโมลี เป็น นวท.(สบ 3) พฐ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.ชัยยา หัตถเสรีพงษ์ เป็น นวท.(สบ 3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. พ.ต.ท.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล เป็น นวท. (สบ 3) พฐ.จว.เชียงใหม่

            ร.ต.อ.ราม พรมโสดา เป็น นวท.(สบ 2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.4 ร.ต.อ.วชิรวิชญ์ โจมสติ เป็น นวท.(สบ 2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.5 ร.ต.อ.วิจิตร ชาติพัฒนานันท์ เป็น นวท.(สบ 2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.9 ร.ต.อ.สมเจตน์ ซ้ายเส้ง เป็น นวท.(สบ 2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.1 ร.ต.อ.องอาจ จันทร์โสภา เป็น นวท.(สบ 2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.2

คำสั่งกองพิสูจน์หลักฐานที่ 14/2554

            พ.ต.อ.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข เป็น รอง ผบก.ศพฐ.4 พ.ต.อ.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ เป็น รอง ผบก.ศพฐ.7 พ.ต.อ.วิโรจน์ พานิชผล เป็น รอง ผบก.ทว. พ.ต.อ.เสรีย์ จันทรประทิน เป็น นวท.(สบ 5) พฐก. พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ คงอ่ำ เป็น นวท.(สบ 5) พฐก. พ.ต.อ.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ เป็น รอง ผบก.ศพฐ.8 พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร เป็น นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ กาญจนอุดมวัสส์ เป็น รอง ผบก.ศพฐ.6 พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ เป็น รอง ผบก.ศพฐ.9 พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ เป็น นวท.(สบ 5) ศพฐ.10

 ร.ต.อ.จักรกฤตติ์เจนธัญญกรรม เป็น สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ทว. ร.ต.อ.หญิง วิภาลักษณ์ นันตา เป็น สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. ร.ต.อ.หญิง อริญชยา สิทธิกุล เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.10

คำสั่ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร ที่ 3/2554

            พ.ต.ท.หญิง ศิรประภา สัตยานุรักษ์ เป็น ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 ทว.

คำสั่งสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 6/2554

            พ.ต.อ.อดิศักดิ์ วิบูลชัยโยธิน เป็น รอง ผบก.อก.สทส. พ.ต.อ.อาคม ไตรพยัคฆ์ เป็น รอง ผบก.สส. พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ ทิพย์โยธา เป็น ผกก.ฝอ.สส. พ.ต.ท.เฉลิมพนธ์ มะลิวัลย์ เป็น ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส. พ.ต.ท.รณชัย เมฆชัย เป็น ผกก.ฝอ.บก.สสท. พ.ต.ท.หญิงสายฝน สุกัญจนาถ เป็น ผกก.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศทก. พ.ต.ท.สุเทพ คำคม เป็น ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 4 สส.

 ร.ต.อ.ปรเมษฐ์ แก้วนาค เป็น สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส. ร.ต.อ.หญิงปวีณา มีมอญ เป็น สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก.

คำสั่งกองตำรวจสื่อสาร ที่ 66/2554

            พ.ต.อ.สหภูมิ สง่าเมือง เป็น ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส. พ.ต.อ.เรวัต หัสเสนะ เป็น ผกก.กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. พ.ต.ท.ชินกฤช ตันเวชศิลป์ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 4 สส. พ.ต.ท.ถวิล จันทร์แก้ว เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เฉยทุม เป็น ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (สบ 2) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. พ.ต.ท.ประชัน มีมงคล เป็น สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส. พ.ต.ท.บุญชิด ศรีจุดานุ เป็น สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส. พ.ต.ต.คมศักดิ์ มัชฌิมวงศ์ เป็น สว.ฝ่ายการสื่อสาร 6 สส.

คำสั่งกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่ 4/2554

            พ.ต.ท.ดรัณ จาดเจริญ เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี บก.สสท.

คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ที่ 6/2554

            พ.ต.ท.หญิงพรทิพย์ สงวนศิลป์ เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ศทก.

คำสั่งสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 7/2554

            พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ปลาทอง เป็น ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สทส. พ.ต.อ.มนตรี สีทอง เป็น ผกก.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก. พ.ต.ท.ณัฏฐพงศ์ธร พูลผล เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส. พ.ต.ท.พันเลิศ พัฒนาดี เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส. พ.ต.ท.อำนาจ ไตรพจน์ เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี บก.

คำสั่งกองบัญชาการ ตชด.ที่ 19/2554

            พ.ต.อ.ผดุง จงสูงเนิน เป็น รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.อ.ผดุง โพธิดารา เป็น รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. พ.ต.อ.สงวนศักดิ์ กิตยานุรักษ์ เป็น รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง เป็น รอง ผบก.สสน.บช.ตชด. พ.ต.อ.เสรี สามดาว เป็นรอง ผบก.ตชด.ภาค 4 พ.ต.อ.อำนวย พวกสนิท เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 พ.ต.อ.ณัฐ สิงห์อุดม เป็น รอง ผบก.อก.บช.ตชด. พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ เป็น รอง ผบก.ตชด.ภาค 4

            ร.ต.อ.สำเนียง องค์การ เป็น สว.กก.ตชด.44 ร.ต.อ.สำราญ มาโชค เป็น สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด. ร.ต.อ.สุนันท์ ไชยศรี เป็น สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. ร.ต.อ.เสวียน เรืองฤทธิ์ เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. ร.ต.อ.อนุรักษ์ เสนามาตย์ เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. ร.ต.อ.อเนชา ตาวัน เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 ร.ต.อ.อภิรัตน์ ชาญอสิกุลพิทยา เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14 ร.ต.อ.อาทร ท้าวศรีบุญเรือง เป็น สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

คำสั่งกองบังคับการ ตชด.ภาค 1 ที่ 27/2554

            พ.ต.อ.ฉัตรมงคล พ้นภัย เป็น ผกก.ตชด.12 พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ เป็น รอง ผกก.ตชด.12 พ.ต.ท.ตรัย เข็มเพชร เป็น สว.กก.ตชด.14 พ.ต.ท.จำลอง นกเล็ก เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.11 พ.ต.ต.สมเดช สินศิริ เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.11 พ.ต.ท.อมรเทพ ทับทิม เป็น สว.กก.ตชด.13 พ.ต.ท.สิระ สุวิกรม เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.11 พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.14

คำสั่งกองบังคับการ ตชด.ภาค 2 ที่ 8/2554

            พ.ต.ท.อมร ผ่องสมรูป เป็น รอง ผกก.ตชด.22 พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์ แสงแข เป็น รอง ผกก.ตชด.23 พ.ต.ท.ทรงพล ธิษาชัย เป็น สว.กก.ตชด.22 พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.22 พ.ต.ท.อัควัฒน์ เผือดนอก เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.22 พ.ต.ท.ชนทัต เทียมนาก เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.23 พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.23

คำสั่งกองบัญชาการ ตชด. ภาค 3 ที่ 18/2554

            พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร เป็น ผกก.ตชด.31 พ.ต.ท.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว เป็น รอง ผกก.ตชด.32 พ.ต.ท.จักรินทร์ ถ้ำแก้ว เป็น รอง ผกก.ตชด.33 พ.ต.ท.ปรีชา วังปรีชา เป็น รอง ผกก.ตชด.31 พ.ต.ท.สมหวัง ทองคำ เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 พ.ต.ท.นพเก้า โกกิละวาที เป็น รอง ผกก.ตชด.32 พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2 )

กก.ตชด.

คำสั่งกองบัญชาการ ตชด. ภาค 4 ที่ 23/2554

            พ.ต.ท.ภาคภูมิ ฤาชัย เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 พ.ต.ท.บุญประเสริฐ ทองนุ้ย เป็น สว.กก.ตชด. 42 พ.ต.ท. อำนวย ชูสงค์ เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.ตชด.41 พ.ต.ต.จตุพงศ์ สมมัง เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2 ) กก.ตชด.41

คำสั่งกองบังคับการฝึกพิเศษ ตชด. ที่ 9/2554

            พ.ต.ท.เดชา ปัญญานะ เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ ธงชัย เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ต.บรรหาร กองพิมพ์ เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.ลือชัย จันทร์โชติ เป็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.หญิง ประไพ ทองนุช เป็น สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ พรหมดี เป็น สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

คำสั่งกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตชด. ที่11/2554

            พ.ต.ต.อธิวัฒน์ ลาสุทธิ เป็น ผบ.ร้อย (สบ2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

 


 

 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์