Share |

มช. เปิดรับหลักสูตรป.โท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) จ.สมุทรสาคร สนใจคลิก http://www.ba.cmu.ac.th/ex-samut/...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) ระยะเวลาการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 2 ปี แบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร อาคารโรงเรียนอนุบาลสมฤดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.cmuexmba.com ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2554 หรือด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษาฯ จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 พ.ค. 2554 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 พ.ค. 2554 เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสาคร ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 10 พ.ค. 2554 ชำระค่าธรรมเนียม (ผ่านธนาคาร)วันที่ 11-13 พ.ค. 2554 รายงานตัวและปฐมนิเทศเป็นนักศึกษา (ที่สมุทรสาคร) วันที่ 14 พ.ค. 2554 เปิดเรียน วันที่ 21 พ.ค. 2554 เป็นต้นไป หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-5394-2149 08-1287-7175 หรือ http://www.ba.cmu.ac.th/ex-samut/

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์