Share |

เอกนัฏ ทายาท ศรีสกุล พร้อมพันธุ์ มุ่งมั่นในเส้นทางการเมือง

คน?รุ่น?ใหม่?ที่?มี?ความ?มุ่ง?มั่น?ตั้งใจ?และ?ชื่น?ชอบ?งานการ?เมือง ถ้า?มี?ราชรถมาเกย?เมื่อ?ใด ?เขา?ก็?พร้อม?จะ?โดด?ขึ้น?ทันที สำหรับ?หนุ่ม?อนาคต?ไกล?อย่าง ขิง–เอก?นัฏ พร้อม?พันธุ์ ทายาท?คนกลาง?ของ?ไฮโซ?รุ่น?ใหญ่ ศรี?สกุล พร้อม?พันธุ์ กับ พรเทพ เต?ชะ?ไพบูลย์ จึง?ถือว่า?มี?สายเลือด?การเมือง?อยู่?เต็มตัว?ทั้ง?คุณ?พ่อคุณ?แม่? และ 2 คุณ?ลุง คือ?ลุง? นิพนธ์ พร้อม?พันธุ์ (พี่?ชาย?แม่) กับ?ลุงสุ?เทพ เทือก?สุ?บรรณ (คู่ชีวิต?คน?ปัจจุบัน?ของแม่) ที่?คอย?โอบอุ้ม?และ?เกื้อ?หนุน?อยู่?ตลอด จึง?เรียก?ได้?ว่า?แบ็?กดี?ก็?มีชัย?ไป?กว่า?ครึ่ง?แล้ว!!

ขิง ยัง?มี?พี่?ชาย?และ?น้อง?สาว?อีก 2 คน แต่?เขา?กลับ?เหมา?ความ?สนใจ?เรื่อง?งานการ?เมือง?มา?ไว้?เพียง?ผู้?เดียว โดย?เล่า?ถึง?แรง?จูงใจ?ว่า เขา?ผูกพัน?กับ?การเมือง?มา?ตั้งแต่?เด็ก เพราะ?คุณ?แม่?เคย?เป็น ส.ส.?โคราช พอ?เจอ?กับ?เหตุการณ์?ปฏิวัติ?จึง?เลิก?เล่น?การเมือง?โดย?เด็ดขาด แล้ว?หัน?มา?เลี้ยง?ลูกๆที่?ยัง?เล็ก ส่วนตัว?เขา?นั้น?แม้?จะ?ไป?เรียน?เมืองนอก?ตั้งแต่?อายุ?เพียง 10 ขวบ แต่?ก็?สนใจ?ติดตาม?ข่าวสาร?บ้านเมือง?ตลอด จน?เรียน?จบ?กลับ?มา?เมือง?ไทย?ก็?ยัง?ตัดสินใจ?ว่า?จะ?เข้า?มา?ทำ?งานการ?เมือง แต่?เผอิญ?ช่วง?นั้น?คุณ?แม่?กำลัง?ทำ?คอน?โดฯ?ขาย และ?ค่อนข้าง?ยุ่ง จึง?เข้า?มา?ช่วย?งาน?คุณ?แม่?ก่อน จน?พรรค?ประชาธิปัตย์?ได้?เป็น?รัฐบาล 2 ?คุณ?ลุง (นิพนธ์ พร้อม?พันธุ์ และ?สุ?เทพ เทือก?สุ?บรรณ) ก็ชวน?ให้?มา?ทำ?งาน?ที่?ทำเนียบ โดย?ทำ?หน้าที่?เป็น?เลขานุการ?ส่วนตัว?ของ?รอง?นายกรัฐมนตรี ฝ่าย?ความ?มั่นคง (สุ?เทพ เทือก?สุ?บรรณ) ดูแล?เรื่อง?กำหนดการวาระ?งาน เอกสาร และ?ประสาน?งาน?ใน?เรื่อง?ต่างๆ

โดย?ส่วนตัว?ของ???“ขิง”???นับ?เป็น?เด็ก?ที่?มีความ?ประพฤติ?และ?ผล?การ?เรียน?ดี?มา?ตั้งแต่?เด็ก สมัย?เรียน?ชั้น?ประถม?ที่?โรงเรียน Geelong-Gramma School ประเทศ?ออสเตรเลีย ก็ได้?รับ?รางวัล?นักเรียน?เรียน?ดี?ที่สุด?ของ?ชั้น?เรียน และ?ยัง?ได้?รับ?คัดเลือก?ให้?เป็น?หัวหน้า?บ้าน Barwon และ?คณะ?กรรมการ?เด็ก?นักเรียน พอ?ย้าย?มา?เรียน?ไฮสกูล?ที่?โรงเรียน Charterhouse School, Godalming, Surrey ประ– เทศ?อังกฤษ ก็?มี?ผล?การ?เรียน?ที่?โดด?เด่น?จน?ได้?รับ?รางวัล Andrew Cooley Cup และ Eustace Dallace Wade Prize ที่?มอบ?ให้?กับ?เด็ก?นักเรียน?ดี?เด่น?ใน?ทุกๆด้าน นอกจาก?นี้?ยัง?ได้?รับ?คัดเลือก?ให้?เป็น?หัวหน้า?นักเรียน ร.ด. ของ?กองทัพ?เรือ?ใน?โรงเรียน และ?หัวหน้า?นักเรียน ร.ด.?ของ?โรงเรียน จน?ได้?รับ?ยศ Coxswain ซึ่ง?เป็น?ยศ?สูง?สุด?ของ?นักเรียน ร.ด.?ของ?กองทัพ?เรือ นอกจาก?นี้ ขิง? ยัง?ได้?รับ?การ?ตอบ?รับ?จาก?มหาวิทยาลัย?ชั้น?นำ?ของ?อังกฤษ?ถึง 6 แห่ง ?เพื่อ?เข้า?เรียน?ต่อ?ใน?ระดับ?มหาวิทยาลัย โดย ?ขิง เลือก?ที่?จะ?เรียน?วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์? และ?บริหาร?ธุรกิจ ของ?มหาวิทยาลัย?ออก?ซ์ฟอร์ด จน?จบ?ปริญญา?ตรี?และ?โท ด้วย?คะแนน?เกียรตินิยม?ทั้ง 3 วิชา

ตลอด 2 ปี?ที่?ได้?เข้าไป?เรียนรู้?งาน?ใน?ทำเนียบ ขิง ยอม?รับ?ว่า เป็น?ช่วง?ที่?บ้านเมือง?วุ่นวาย?ผิด?ปกติ?จริงๆ ทำให้?รู้สึก?ท้อ?และ?เครียด?เป็น?บาง?ครั้ง แต่?ก็ได้?ครู?ดี?ตั้งแต่?คุณ?แม่?และ?คุณ?ลุง?ทั้ง 2 ท่าน?คอย?สอน จึง?ทำให้?สามารถ?ปรับ?ตัว?รับ?ได้?ทุก?สถานการณ์ และ?มี?ความ?มุ่ง?มั่น?ที่?จะ?ทำ?งานการ?เมือง?อย่าง?เต็มตัว ด้วย?การ?ลง?สมัคร?รับ?เลือก ตั้ง?เป็น ส.ส. ขิง? ยัง?บอก?ด้วย?ว่า จริงๆแล้ว?ประเทศไทย?มี?อะไร?ดีๆเยอะ?มาก ทั้ง?ด้าน?ภูมิศาสตร์ ภูมิ?อากาศ การ?ท่องเที่ยว เพียง?แต่?การเมือง?ยัง?ไม่?นิ่ง?เท่า?ไหร่ ใน?ฐานะ?ที่?เป็น?คน?รุ่น?ใหม่? ตน?จึง?มอง?ว่าน่า?จะ?มี?ส่วน?ร่วม?ทำ?ตรง?นี้?ให้?ดี?ขึ้น?ได้ แม้?ต้อง?ใช้?เวลา แต่?ตน?ก็?พร้อม?ที่?เข้า?มา?ทำให้?การเมือง?บ้าน?เรา?เข้มแข็ง เพื่อ?ชีวิต?ความ?เป็น?อยู่?ที่?ดี?ยิ่ง?ขึ้น?ของ?ประชาชน?คน?ไทย?ใน?ภาย?ภาค?หน้า!!!

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์